Черен изолационен корк (експандирани коркови плоскости)

Наименованието “черен” корк е прието във веригата “КОРКОВА КЪЩА” като популярно за техническия корк, чийто цвят в следствие на технологичната обработка се е променил до тъмнокафяв. Технологичното наименование на тези изделия е “Експандирани агломерирани коркови плоскости за топло, звуко и антивибрацонна изолация”.

Като суровина за черния технически корк се използва “върджин” коркова кора, както и кора добита от клоните на корковия дъб (“фалка”). Суровината се обработва и гранулира. Свързването на гранулите (процеса на агломериране) се извършва посредством пара с висока температура (>460º C) в преса, където се формират корковите блокове. Точно при това пропарване корковите гранули набъбват (експандират), променят естественият си цвят и стават тъмнокафяви. При пропарването се извършва и свързването на гранулите една с друга без използването на лепила (разграждат се частично някои вещества и гранулите се самозалепват).

Корковите блокове се охлаждат, темперират се на два етапа, след което се нарязват на коркови листове с различни дебелини по спецификация.

Техническите данни на черния изолационен корк са следните:

 • Обемно тегло – 110-120 кг/м3;
 • Топлопроводимост (20º С) – 0,037/0,040  w/mk;
 • Якост на опън на лист – 0,94 кг/см2;
 • Якост на огъване – 1,8 кг/см2;
 • Якост на компресия – 0,2 кг/см2;
 • Еластичност – 1 кг/см2;
 • Деформация при 10% компресия – 1,78 кг/см2;
 • Работна температура – от (-)200º С до 130º С;
 • Паропроводимост – 0,0017 до 0,003 g/mh mm;
 • Стабилност на размерите – стабилни (без разширение и свиване)
 • Размери на листовете – 1000 х 500 мм;
 • Дебелина – от 10 до 320 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ

Черният технически корк има многообразно приложение, но основно се използва в областта на изолациите.

Изолация на покривни конструкции с експандирани коркови плоскости

Използва се за изолация както на плоски и ламаринени така и за наклонени покриви. Преимуществата на черния корк при този вид изолации се състоят в това, че освен че е добър топлоизолатор той подобрява водонепромокаемостта, покривните конструкции поради естествената структура на корка „дишат“, издържа на всякакви температурни и атмосферни влияния, позволява трафик на хора и машини по време на строителството или перманентно натоварване и компресия без опасност от дефектиране. Използва се в комбинация с всички хидроизолационни материали и не се влияе от температурни и химически компоненти.

При изолирането на наклонени покриви с керемиди има няколко схеми на монтаж. Предимствата на черния корк тук са високата топлинна и акустична изолация на покрива, пестенето на енергия, комфорта-коркът е здравословен екологичен материал, също и неограничената му по време експлоатация.

Изолация на стени с експандирани коркови плоскости

Използва се за изолация на стени чрез външно или вътрешно полагане.

При външна изолацията на фасадни стени корковите плоскости се залепват към външната страна на фасадата, фиксират се, след което се поставя фибромережа и се нанася шпакловката.

В следващата таблица е посочен коефициента “k” на топлопредаване (W/m ºC) при различни материали на стените, без изолация и същите след изолация с коркови агломерирани плоскости с различна дебелина.

При изолация на стените от вътрешната страна има различни схеми на монтаж. Най-често у нас вътрешната изолация се извършва чрез залепване на корковите плоскости към стената, след което се поставя мрежа и се шпакловат.

Изолация на подове и тавани с експандирани коркови плоскости

Чрез поставяне на корковите плоскости на пода се постига топлоизолация и звукоизолационен ефект – намаляване на така наречените перкусионни шумове от стъпки, мебели и др., както и въздушнопреносимия шум от съседни помещения. Плоскостите се поставят под настилката (паркет, дюшеме, теракот, мрамор).

Изолирането на таваните на помещенията (препоръчва се от специалистите на КОРКОВА КЪЩА) освен акустичния ефект има и добър топлоизолационен ефект, тъй като задържа максимално в помещението издигащата се нагоре топлина. Поставянето на корковите плоскости става посредством залепване, след което се поставя мрежа и се нанася шпакловка.

Експандиран (черен) корк на гранули

Корковите гранули, които са основата на техническия корк, могат да се доставят и в насипно състояние – опаковани в чували (1м³ гранули се опакова в 4бр.чувала х 0,25м³). Плътността на гранулирания корк е около 65 кг/м³ Гранулите от експандиран (черен) корк са с размери 2/5мм; 3/8мм; 5/10мм; 3/15мм.

За строителни цели гранулите се използват за изолация, като се насипват под покривни пространства, под подови настилки или в двойни стени.

Вариант за изолация на подове е направата на замазка от цимент и експандирани коркови гранули с размери от 3-15 мм. Съществуват различни рецептури на този вид замазки в зависимост от ефекта, който искаме да постигнем (примерно при смес от 1част цимент + 2части пясък + 6части корков гранулат се постига плътност 900 кг/м3, компресия 11 кг/см2, звукопоглъщане-средно 0.2, топлопроводимост – 0,24 W/m ºC).

Антивибрационни изолации с експандирани коркови плоскости

Поради естествената еластичност на корка, експандираните коркови плоскости имат отлични противовибрационни качества. За да се намали или премахне пренасянето на вибрации и шумове е необходимо машините и съоръженията, които ги предизвикват, да бъдат изолирани. Експандираните коркови плоскости с по-висока плътност решават проблемите от този характер. Посредством тях се “отсичат” фундаментите на машините и съоръженията (вентилатори, чилъри, двигатели на помпи, асансьори и др.) от основната конструкция на сградите и се неутрализират вибрациите. Корковите плоскости са с висок ефект и дълъг живот на експлоатация.

Деформация на коркови плоскости с висока плътност при товар

Плоскости Корк + Кокос

Плоскостите CORKOCO представляват комбинация между експандирани коркови плоскости (черен корк) и плоскости от естествени кокосови влакна. Произвеждат се следните комбинации Cork+Coco, Cork+Coco+Cork, Coco+Cork+Coco с различни дебелини. Основното предназначение на тези плоскости е акустична изолация.

На следващата графика е посочен графично изолационния индекс при различни честоти, от направен лабораторен тест на плоскост Cork+Coco (20+20 мм), при посочените изходни условия.

Декоративни и фасадни елементи от експандирани коркови плоскости.

Декоративните елементи се изработват от експанндирани коркови плоскости с висока плътност. Освен всички посочени по-горе топло и звукоизолационни качества, тези елементи имат декоративна повърхност (вълнообразни, полусфери, линейни-тип “баркод“ и др.) и се използват за интериорни решения вътре в помещенията или на открито.

Техническите данни на декоративните експандирани плоскости са следните:

 • Обемно тегло – 130-160 кг/м3;
 • Топлопроводимост (20º С) – 0,0403  w/mk;
 • Устойчивост на натиск 10% – 220 kPa;
 • Температурна издръжливост – в широки граници(-180ºС до +120ºС);
 • Размери на плоскостите 1000х500мм, минимална дебелина 50мм;

Монтажът се осъществява посредством залепване на материала към основата(стени или тавани)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt