Технически данни

Група А) Коркови подови настилки с директно залепване

Посочените технически данни са за изделията от раздела WICANDERS Cork Pure и обхващат следните корковите подови настилки с директно залепване за основата:

-без повърхностно покритие (натурални) шлайфани;

-с фабрично нанесено защитно покритие – PU лак;

-с фабрично нанесено защитно покритие – керамичен лак Xtrem WRT

Група Б) Сглобяеми подови настилки с корк

1 Технически данни на сглобяеми коркови подови настилки WICANDERS Cork GO с повърхностно покритие WPS (Wear Protect Surface) акрилен лак

2 Технически данни на сглобяеми коркови подови настилки WICANDERS Cork Essence (Corkcomfort WRT) с повърхностно покритие от керамичен лак Xtrem WRT.

3 Технически данни на сглобяеми коркови подови настилки WICANDERS Cork Resist+ (Corkcomfort HPS) с повърхностно покритие от високоустойчив слой HPS (High Performance Surface)

4 Технически данни на сглобяеми коркови подови настилки WICANDERS Stone Resist+ (Autentica Stone) с повърхностно покритие от високоустойчив слой HPS и каменист декор

5 Технически данни на сглобяеми коркови подови настилки Amorim WISE Wood Inspire SRT с дървесна визия и повърхностно покритие от високоустойчив слой SRT (Superior Resistance Technology – PVC Free)

6 Технически данни на сглобяеми коркови подови настилки WICANDERS Hydrocork Wood с повърхностно покритие от високоустойчив слой 055 и дървесен декор

7 Технически данни на сглобяеми коркови подови настилки WICANDERS Hydrocork Stone с повърхностно покритие от високоустойчив слой 055 и каменист декор

Предимства на подовите настилки с корк
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt