Монтаж

Правила за инсталиране на коркови стенни облицовки на плочки, използвайки контактно лепило (полихлоропреново N 420 или водоразтворимо WICANDERS W – 240).

Моля, прочетете тези инструкции внимателно, преди да започнете с инсталацията.

Основни изисквания

Основата трябва да бъде гладка, постоянно суха, твърда и без пукнатини. Трябва да се отстранят всички замърсявания които биха попречили на залепването. Стара постна боя, както и всякакви масла, мазнини,

Влажността на основата не трябва да бъде по-висока от 2%!

Полагане на корковите стенни облицовки на плочки.
Пакетите с плочки и лепилото трябва да се аклиматизират към температурата на помещението в продължение на около 48 часа. Извадете плочките от опаковките непосредствено преди започване на работа. По време на монтажа , поддържайте температура и влажност на въздуха до ниво, което ще съответства на това когато помещението ще се обитава . Това означава поддържане на температура от 18°С до 28°С и диапазон на относителна влажност 35% до 65 %.

Корковите стенни облицовки са натурални продукти поради това са възможни известни вариации в тоналността и текстурата на отделните плочки. За да се постигне най-приятна комбинация от нюанси разбъркайте плочките след отваряне на пакетите и тогава започнете полагането им. Всеки опит да се сортират отделните плочки по някакъв признак (текстура или нюанс) ще доведе до нежелателни различия между отделни зони на готовата стена или таван.

Необходими инструменти

 

 

 

 

Макетен нож, гумен чук, ролетка, молив, маркиращ конец (тебеширена линия), нивелир валяк (или четка) с къс косъм мистрия, кърпа.

Измервания

 

 

 

 

 

Намерете центъра на стената с помощта на маркиращ конец (тебеширената линия) или по друг способ. Начертайте две осеви линии и да ги използвайте като отправна точка за монтажа.
Проверете дали пресечната точка на двете оси, образува ъгъл от 90°

 

 

 

 

 

Върху маркираната стена нанесете приблизително колко плочки могат да се поставят от центъра към ъглите, така, че последната плочка в ъгъла, която ще трябва да се изреже, да бъде по-голяма от 5 см. Ако това не се получи, тогава повторете предишната стъпка (оразмеряване) като изместите осевите линии по подходящ начин.
Маркирайте позицията на първата плочка, като започнете от пресечната точка и спазвате успоредност спрямо начертаните оси.

Нанасяне на лепилото.

 

 

 

 

 

Лепилото се нанася върху основата (стената) която ще покриваме и върху долната страна на корковата плочка. Нанасянето се извършва чрез валяк или четка с къс косъм. Лепилото се нанася на тънък слой на стената и плочката.

Ако се използва водоразтворимо лепило W 240 преди нанасяне трябва да се разбърка добре.

След нанасяне на лепилото е необходимо да се изчака то да изсъхне. Това зависи от околната температура. При температура 18°С времето за изсъхване на водоразтворимото лепило W 240 е 45-60 минути, а ако се използва полихлоропреново N 420 е 15-20 минути. (Когато лепилото изсъхне става прозрачно и маркировъчните линии на стената се виждат ясно.)

Избягвайте припокриване на нанесените слоеве с лепило на стената. Разходната норма на лепилото зависи до голяма степен от гладкостта на основата. Стандартната разходна норма е 150 гр/м² върху плочката и 150 гр/м² върху стената.

Залепване на плочките.

Корковите плочки трябва да бъдат инсталирани по схема тип „тухлена зидария“, т.е. плочките от всеки следващ ред да се разминават от 1/3 до ½ с тези на предходния. Така се избягва линейност на фугите, което често е неприемливо.

 

 

 

 

 

Поставете първата (централна) плочка така, че ръбовете й да съвпадат с начертаните осеви линии и притиснете внимателно ръбовете. Залепете следващите плочки в посока към ъгъла. Започнете следващия ред като разминавате плочките с около ½ по дългата страна. При залепване на всяка следваща плочка внимателно притискайте и пасвайте нейните ръбове към предходно залепените плочки за да избегнете появата на фуги. След пасването на плочката притиснете останалата повърхност за да се убедите, че цялата повърхност е прилепнала към основата.

Използвайте гумен чук след залепването на плочките за да се получи по-добро слепване с основата.
Плочките в ъглите които трябва да се отрежат се оразмеряват по посочения на схемата начин, преди да се намажат с лепило.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt