Фирма ЕКО-СТРОЙ 94 ООД е бенефициент с договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Основна цел на проекта: осигуряване на оперативен капитал на българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 10000лв., от които 100% са безвъзмездна финансова помощ. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

      

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt