Презентация

Техническият корк се произвежда от естествена коркова суровина, която се пластифицира и гранулира. Корковите гранули са свързани помежду си посредством различни натурални или синтетични материали, вида на които се определя от предназначението на техническия корк.

Качествата на корковата суровина като перфектен естествен топло и шумо-изолатор, антивибрационен материал, бариера срещу кондензиране, еластичност и гъвкавост, възстановяване след налягане, издръжливост и т.н. определят изключително обширната област на приложение на тези материали.

Техническият корк се предлага в широка гама от изделия, при които различния размер на корковите гранули, плътността, свързващите материали и др. се определят от неговото предназначение в различните отрасли – строителство, промишленост, производство на уплътнения и гарнитури за двигатели, обувна индустрия, ортопедични клиники, производство на трансформатори и др. Технически корк се използва и в топлинния щит на космическите кораби, който защитава корпуса от топлината, получена от триене при навлизане в плътната земната атмосфера. Ще отбележим и качествата на корка да спира или да намалява съществено различни видове лъчения. Пример за това са направени замервания, при които се поставя преграда от корков лист с дебелина 5 мм пред екрана на телевизор и не се измерват никакви нива на лъчения преминаващи през корка.

В специализираната верига “КОРКОВА КЪЩА”, предлагаща на българския пазар цялата гама технически корк, е приет популярен начин за групиране на многообразието от тези изделия, като те се предлагат в следните основни групи:

Бял изолационен корк – в тази група са отнесени всички изделия технически корк, които при технологичната обработка са запазили естествения цвят на корковата суровина;

Черен (експандиран) изолационен корк – в тази група са отнесени всички изделия технически корк, които при технологичната обработка (пропарване и експандиране в автоклави на корковите гранули) естествения цвят на корковата суровина се е променил до тъмнокафяв.

Corkcoco Към тази група се отнасят и комбинираните плоскости от експандиран корк и кокос, носещи наименованието Corkcoco. Комбинацията между двата натурални продукта-корк и естествени кокосови влакна, способства за добрите звукоизолационни свойства на плоскостите.

Гумиран корк – в тази група са отнесени всички изделия технически корк, при които като свързващо вещество на корковите гранули се използва регенериран каучук.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt