Бял изолационен корк

Техническият корк от тази група е произведен от гранулирана коркова суровина, като различния размер на гранулите, плътността и свързващото вещество определят различното качество и предназначение на този корк.

На българския пазар веригата КОРКОВА КЪЩА предлага този вид технически корк на листове, ролки и блокове.

Технически корк на листове

Размерите на корковите листове е 915 х610 мм като дебелината е от 1 до 10 мм със стъпка на дебелината 1 мм (напр.1,2,3, .. ,10мм).

Техническите характеристики на продуктите от тази подгрупа са посочени в таблицата:

Технически корк на стандартни ролки

В тази подгрупа техническият корк се предлага на ролки в три варианта:

-малки (мини – 4м²) ролки – с размери 8м х 0,5м х 2, 3 или 4 мм;

-средни ролки – 10м², мод. Cork4U (C+) Standard – с размери 10м х 1м х 2, 3, 4, 5, 7мм;

-индустриални (макси) рула с дебелина 1,5мм и квадратура от 85 м2.

Техническите характеристики на продуктите от тази подгрупа са посочени в таблицата:

Технически корк AcoustiCORK

Изделията AcoustiCORK са разновидност на белия изолационен корк. Използват се за топло и шумоизолация на сградите и помещенията в тях. Всяко от изделията в тази група е сертифицирано и тествано лабораторно за конкретното му приложение. Изделията са групирани в зависимост от тяхното предназначение и начин на монтаж.

В първия раздел са материалите Underlay, които се полагат директно под подовите настилки – сглобяеми паркети (ламинати или дървесни) и дюшемета; мокети; винилни подове; керамични, мраморни и каменни подове. Те са обособени в групите Comfort Line и Technik Line.

Технически корк на блокове.

В тази подгрупа техническият корк се предлага на блокове с размери 915 х 610 х 35мм и 940 х 635 х 100мм с опция дебелина до 200 мм. Характеристиките на материала са като тези на корковите листове. Коркът доставен на блокове се използва в ортопедичните клиники, в обувната индустрия и за други технически цели.

Технически корк на гранули

Корковите гранули, които са основата на техническия корк, могат да се доставят и в насипно състояние – опаковани в чували. Гранулите от “бял” (натурален) корк са с размери както следва: 0,5/1мм; 1/2мм; 0,5/3мм; 1/3мм; 2/3мм; 3/4мм; 3/5мм.

Корковите гранули се използват в строителството и промишлеността. За строителни цели гранулите се използват за изолация, като се насипват (гранулите с по-големи размери) под покривни пространства, под подови настилки или в двойни стени. Такива насипвания под дюшемета и паркети са изпълнявани в старите сгради в София строени през 20-те години на миналия век и при ремонти извършвани днешно време се вижда, че корка няма никакви изменения.

За изолация се изпълняват и замазки с корков гранулат (гранули с по-малки размери), като гранулите се смесват в определена пропорция с пясък и цимент.

Технически корк EXPANDA

Предлаганият корк за компенсационни фуги с название Expansion Joint Cork, с кратко наименование EXPAND, е специфичен материал, обработен по специална технология и притежаващ отлични характеристики по отношение на промените в обема вследствие на всекидневните температурни амплитуди, както и на различни вибрации, ударни натоварвания и други външни фактори. Материалът е изключително подходящ при строителството на самолетни писти, мостови съоръжения, автомобилни магистрали, язовирни стени, при изпълнението на противоземетръсни и компенсаторни шайби, фундаменти на съоръжения и други.

Конкретни техническите характеристики на EXPANDA се предоставят при специализирани професионални запитвания. Детайлите от EXPANDA се изработват по чертежи посочени в конструктивната документация на обектите.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt